Antonio Fernando Ribeiro; Maura Mikie Fukujima Goto; Outros